51-610 Wrocław, ul. J. Elsnera 8b

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W dniu 11 kwietnia 2012 r. Walne Zgromadzenie Oddziału Dolnośląskiego PTHP wybrało:

a)       Zarząd OD PTHP w składzie:

Zenon  Ukleja – prezes Zarządu OD PTHP

Halina Bielec – v-ce prezes Zarządu OD PTHP

Sławomir Grzesiak – v-ce prezes Zarządu OD PTHP

Agata Zubczyńska – sekretarz Zarządu OD PTHP

Krystyna Szych – skarbnik Zarządu OD PTHP

Honorata Furmańczak – członek Zarządu OD PTHP

Beata Salomon – członek Zarządu OD PTHP

Kinga Wojtanek – członek Zarządu OD PTHP

b)      Komisję Rewizyjną w składzie:

Joanna Malinowska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OD PTHP

Daria Matuszewska – członek Komisji Rewizyjnej OD PTHP

Sabina Szczęch - członek Komisji Rewizyjnej OD PTHP

 

KOŁA TERENOWE ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO PTHP

 

1)      Koło Terenowe Jasło-Niegłowice:

W dniu 23 listopada 2012 r. na zebraniu wyborczym Koła Terenowego PTHP w Jaśle wybrano Zarząd Koła w składzie:

Zdzisław Maciocha – prezes Zarządu KT PTHP w Jaśle

Ewa Jaworska – skarbnik Zarządu KT PTHP w Jaśle

Maria Roś – sekretarz Zarządu KT PTHP w Jaśle

Stanisław Pankiewicz – członek Zarządu KT PTHP w Jaśle

 

2)      Koło Terenowe Biały Dunajec:

Małgrzata Szczerba – prezes KT PTHP w Białym Dunajcu

Jadwiga Kamińska – sekretarz KT PTHP w Białym Dunajcu

 

3)      Koło Terenowe Ziębice:

Małgorzata Rutowicz – prezes KT PTHP w Ziębicach

4)      Koło Młodych

 

Zarządy kół organizują na swym terenie działalność popularnonaukową i społeczną w zakresie szerzenia zasad zdrowia psychicznego i moralnego poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz sympozjów. Współpracują ze środkami społecznego przekazu, władzami administracji samorządowej, oświatą, służbą zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. Koła terenowe współpracują z OD PTHP.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA ODDZIAŁU DOLNOŚLASKIEGO PTHP w 2013 r.

 

1.      Promocja zdrowia psychicznego:

Ø  wspieranie jednostek administracji samorządowej w organizowaniu pomocy i poradnictwa

Ø  wdrażanie programu Zdrowy styl życia psychicznego i moralnego profilaktyką zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń psychicznych oraz zachowań dewiacyjnych

Ø   promowanie stylu życia i kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego jednostki, rodziny i społeczeństwa

Ø  rozwijanie i upowszechnianie wartości, zasad zdrowia moralnego i wzorców życiowych przez szkolenia, konferencje, sympozja, publikacje, środki masowego przekazu

2.      Inicjowanie i organizowanie spotkań informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

3.      Edukacja rodziców, nauczycieli, pracowników administracji samorządowej – kreujących politykę zdrowotną, oświatę i pomoc społeczną

4.      Współpraca z kołami terenowymi PTHP oraz powoływanie nowych kół ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o wysokim poziomie bezrobocia, ubóstwa i o ograniczonym dostępie do specjalistycznych placówek ochrony zdrowia psychicznego

5.      Wdrażanie programów zapobiegających samobójstwom na terenie województwa dolnośląskiego

6.       Organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych, sympozjów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ø  W bieżącym roku zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej: Potencjały zdrowia i radzenia sobie w sytuacjach życiowo trudnych

Ø  Organizacja sympozjum w formie paneli dyskusyjnych dotyczących:

Zachowania suicydalne – samobójstwa na Dolnym Śląsku

Promocja zdrowia psychicznego w latach 2011-2015

Program Wspieranie rodziny w systemie pieczy zastępczej

7.      Wczesna diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym – szkolenia, panele dyskusyjne, spotkania informacyjne dla: pielęgniarek, lekarzy, innych.

8.      Organizacja szkolnych konkursów Co wiesz o zdrowiu psychicznym

9.      Ukonstytuowanie Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku senioralnym na terenie m. Wrocławia

 

KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

1.      Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Promocja zdrowia psychicznego. Aktywizacja środowisk odpowiedzialnych za profilaktykę, wychowanie, nauczanie – Jasło – XII 2007.

2.      Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pomoc instytucjonalna dzieciom młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi – Wrocław – X 2009.

3.      XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: System wartości a zdrowie psychiczne – Biały Dunajec - XI 2008.

4.      Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Psychospołeczne formy przeciwdziałania marginalizacji – Jasło – V 2008.

5.      XIV Konferencja Naukowa: Wyrównywać braki poprzez eliminowanie negatywnych zachowań czy izolować „złe dzieci” – Karpacz - XII 2007.

6.      XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Czynniki i warunki zagrażające zdrowiu psychicznemu, moralnemu, fizycznemu jednostki, rodziny, społeczeństwa – Ziębice - IX 2007.

7.      XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Warunki życia sprzyjające rozwojowi jednostki, rodziny, społeczeństwa. Instytucjonalny system opiekuńczo-wychowawczy – jego zalety i wady- Jasło-Niegłowice - V 2007.

 

SYMPOZJAORGANIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

 

1.      Forum Dyskusyjne z udziałem głównego specjalisty Departamentu Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Marszałkowskim Panią Ludmiłą Domagałą nt. Polityka w zakresie promocji zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku – III 2012 r.

2.      VII Seminarium Naukowe: Zachowania suicydalne – samobójstwa na Dolnym Śląsku, Laski – X 2012 r.

3.       Forum Dyskusyjne nt. Samotność – choroba naszych czasów – planowane w OD PTHP i kołach terenowych na IX-XI 2013 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w

XXI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

na temat:

POTENCJAŁY ZDROWIA I SPOSOBY RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH ŻYCIOWO TRUDNYCH

 

 

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2013r. Rozpoczecie 5 grudnia (czwartek) godz. 16:00. Odbedą się:

- sesja plenarna

- sesje tematyczne

- forum dyskusyjne

- warsztaty

 

MIEJSCE OBRAD: LASOCIN 9, Pensjonat „MAGDA”, (k. Dzierżoniowa)

                                     (Góry Sowie)

 

 

 

TEMATY WIODĄCE:

 

Ø  Miejsce człowieka w rodzinie i społeczeństwie

Ø  Żródła lęku współczesnego człowieka

Ø  Ochrona zdrowia – problem osób starszych

Ø  Środowiska sprzyjające działaniom wiktymizacyjnym

Ø  Higiena psychiczna w życiu codziennym

Ø  Motywy podejmowania decyzji samobójczych

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI pokrywa jednostka delegująca lub uczestnik we własnym zakresie.

 

Opłata konferencyjna wynosi 350zł. Obejmuje:

- program konferencji, streszczenia referatów

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo i poczestunek

 

 

Osoby zainteresowana prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA  w formie elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub na adres:

Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej

51-610 Wrocław, ul. J. Elsnera 8b

Kom. 606 891 009

 

 

Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w konferencji prześlemy szczegółowy program.

 

 

 

 

W imieniu organizatorów

 

                           Prezes                                                                                                             Prezes

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne                                                  Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej

 

 

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst                                                                 Mgr Zenon Ukleja

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwizko……………………………………………………………

Miejsce zamieszkania………………………………………………………

Adres korespondencyjny……………………………………………………………………………

                                          Tel………………………………….,e-mail…………………………………

Forma udziału: aktywna, bierna, wygłoszenie referatu (tytuł)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do 15.10.2013 r.

 

Organizatorzy mogę dokonać rezerwacji noclegów, imprez towarzyskich oraz wycieczki zgodnie ze zgłoszeniem osób zainteresowanych.

Nocleg w Pensjonat ”Magda”, LASOCIN 9.

- Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 100zł./1os.

- Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 150zł., 75zł./os.

- Pokój trzyosobowy ze śniadaniem 200zł,65/os.

Uroczysta kolacja, spotkanie integracyjne

Wycieczka – Atrakcje Gór Sowich: (do wyboru)

- Wieża widokowa na Wielkiej Sowie

- Zamek Grodno

- Twierdza Srebrna Góra

- Sztolnie Walimskie

- Podziemne miasto Osówka