Śląski Oddział PTHP w 2013 roku planuje:

1. Pozyskanie od miasta lokalu na działalność statutową

2. Kontynuowanie akcji "Psyche & Soma"

3. Zorganizowanie konferencji nt psychoprofilaktyki

4. Zorganizowanie regularnie funkcjonującej placówki diagnostyczno-terapeutycznej

5. Współpraca z ZSOiZ w Siemianowicach Śląskich (szkolenia, prelekcje)

6. Szkolenia dla pracowników CLO w Siemianowicach Śląskich

7. Powołanie punktu pomocy dla niepełnosprawnych przy Oddziale PTHP w zakresie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego

8. Zwiększenie liczby członków o 30%

9. Wpis do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych przy WUP w Katowicach

10. Organizacja szkoleń otwartych

 

 

Skład nowego Zarządu Śląskiego Oddziału PTHP:

 Renata Pajda - Prezes,

 Anna Krzymińska i Jan Pres Wice prezesi, 

Barbara Nowara - Skarbnik,

Maria Grudniewska - Sekretarz,

Komisja Rewizyjna w składzie: Teresa Pres – przewodnicząca, członkowie: Irena Kłęczek i Elżbieta Januszewska