Czerwiec 1987 Jabłonna IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Dezintegracji Pozytywnej

Październik 1989 Warszawa Sympozjum Naukowe "Zdrowie moralne warunkiem współistnienia narodu"

Grudzień 1991 Warszawa Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Człowiek w sytuacji trudnej"

Wrzesień 1992 Warszawa Mi?dzynarodowe Seminarium "Powrót do życia po kryzysie psychicznym"

Listopad 1992 Jachranka Konferencja Naukowa "Zdrowie Psychiczne a uzależnienia"

Wrzesień 1993 Warszawa Sympozjum Naukowe "Przemoc w życiu codziennym"

Październik 1994 Legionowo Sympozjum Naukowe "Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego i innych krajów"

Listopad 1995 Łódź Konferencja Naukowa "Samobójstwo - wyzwanie dla społeczeństwa polskiego" - I Konferencja Suicydologiczna

Maj 1996 Warszawa Konferencja Naukowa "Kondycja psychiczna Polaków"

Grudzień 1996 Warszawa Seminarium naukowe na temat: "Koncepcje Testu Kolorów Maxa Luschera

Grudzień 1996 Warszawa Konferencja Naukowa "Przemoc w szkole"

Grudzień 1997 Warszawa Konferencja Naukowa "Zagrożenia rodziny i sposoby ich przezwyciężania"

Grudzień 1997 Warszawa Konferencja Naukowa "Lekarskie i wiktymologiczne problemy patologii więzi międzyludzkich w zamkniętych zakładach służby zdrowia"

Grudzień 1998 Łódź Konferencja Naukowa "Samobójstwa w Polsce w końcu XX wieku"- II Konferencja Suicydologiczna

Maj 1999 Warszawa Konferencja Naukowa "Ludzie sumienia w świecie zagrożonych wartości"

Maj 2000 Poznań Konferencja Naukowa "Agresja i przemoc, a ochrona zdrowia psychicznego"

Listopad 2000 Warszawa Konferencja Naukowa "Rola higieny psychicznej w doskonaleniu człowieka"

Marzec 2001 Katowice Konferencja Naukowa "Wpływ grup rówieśniczych na procesy rozwoju i edukacji młodzieży"

Kwiecień 2001 Łódź Konferencja Naukowa "Samobójstwa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku" - III Konferencja Suicydologiczna

Październik 2001 Poznań Konferencja Naukowa "Agresja i przemoc psychiczna i strukturalna"

Listopad 2001 Warszawa Konferencja Naukowa "Rola ojca w rodzinie i społeczeństwie"

Grudzień 2001 Wrocław Konferencja Naukowa "Miejsce dziecka w rodzinie i społeczeństwie"

Czerwiec 2002 Poznań Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Agresja i przemoc, a zdrowie psychiczne. Nowe oblicza przemocy - terroryzm."

Październik 2002 Warszawa Konferencja Naukowa "Wartość życia i sens śmierci"

Listopad 2002 Warszawa Konferencja Naukowa "Rola higieny psychicznej w doskonaleniu rozwoju człowieka"

Wrzesień 2003 Poznań Konferencja Naukowa "Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne"

Grudzień 2003 Warszawa Konferencja Naukowa "Nieśmiertelność - utopia czy postulat"

Maj 2003 Warszawa Konferencja naukowa "Zagrożenia podkulturą New Age"

Marzec 2004 Warszawa Konferencja Naukowa "Ludzie sumienia w Europie Ojczyzn"

Grudzień 2004 Poznań Konferencja Naukowa "Agresja i przemoc jako zjawiska społeczne"

Grudzień 2004 Warszawa Konferencja Naukowa "Przyszłość Polski - personalistyczny czy totalitarny globalizm ?"

Grudzień 2005 Wrocław Zdrowy styl życia psychicznego i moralnego profilaktyką przemocy i agresji oraz zjawisk demoralizacji

Grudzień 2006 Warszawa ZRZESZENIE MORALNE – JAKO WYPADKOWA STOSUNKÓW MIĘDZY KOŚCIOŁEM A PAŃSTWEM

Grudzień 2006 Poznań AGRESJA I PRZEMOC JAKO PROBLEM ZDROWIA PUBLICZNEGO

Czerwiec 2007 Warszawa WSPÓŁCZESNE METODY PSYCHOMANIPULACJI A ZDROWIE PSYCHICZNE

Grudzień 2007 Warszawa ANTYNOMIA INSTYTUCJONALNA: PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ na tle personalizmu E. Mouniera
Maj 2007 Jasło „INSTYTUCJONALNY SYSTEM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY, JEGO WADY I ZALETY”
Grudzień 2008 Wrocław WYRÓWNAĆ BRAKI POPRZEZ ELIMINOWANIE NEGATYWNYCH CECH ZACHOWANIA CZY IZOLOWAĆ „ZŁE DZIECI”
Maj 2008 Jasło „PSYCHOSPOŁECZNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI”
Grudzień 2008 Warszawa „WARUNKI INTEGRACJI PSYCHOSPOŁECZNEJ”
Listopad 2008 Biały Dunajec „SYSTEM WARTOŚCI A ZDROWIE PSYCHICZNE”
Grudzień 2008 Warszawa „PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W PRAKTYCE SĄDOWEJ I PSYCHOLOGICZNEJ”
Październik 2009 Wrocław „POMOC INSTYTUCJONALNA DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI ADAPTACYJNYMI”
Grudzień 2009 Jasło „PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – AKTYWIZACJA ŚRODOWISK ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROFILAKTYKĘ, WYCHOWANIE, NAUCZANIE”